Friday, December 2, 2011

Rain rain go awayRain rain go away

Rain rain go away    come again another day
little Johnny wants to play
Rain rain go away    rain rain go to Spain
Do not show your face again

No comments:

Post a Comment